PATOLOGIA MAMÀRIA

Prevenir el càncer de mama

El càncer de mama és el tumor maligne més freqüent entre les dones de tot el món (1 de cada 8 dones), però tot i que la seva incidència, la seva mortalitat ha anat disminuint gràcies a les millores en el diagnòstic precoç i als tractaments disponibles . Les possibilitats de curació són molt elevades si es detecta en la seva etapa inicial.

A la consulta s’ha de fer una exploració mamària anual i posteriorment valorar en cada cas la tècnica de radiodiagnòstic necessària: mamografia digital, ecografia mamària i axil·lar, RMN mamària, galactografia, biòpsia guiada, etc. Els ginecòlegs-cirurgians especialistes valorem cada cas, i la tendència actual és que recorrem, sempre que es pugui, a la cirurgia conservadora.

Consells per a un diagnòstic precoç

CONSULTAR

La dona no ha de tenir angoixa ni por a consultar el seu metge si nota algun canvi en les seves mames. De cada deu consultes, nou són processos benignes.

AUTOEXPLORAR-SE

La dona ha d'aprendre a buscar anomalies en les seves mames, iniciant-se en l'aprenentatge mitjançant l'autoexploració un cop al mes, entre el 5è i 8è dia del seu cicle menstrual. Si no té la menstruació, ho ha de fer els primers dies de cada mes.

ESTUDI INICIAL

Tota dona d'edat superior a 35 anys, s'ha de sotmetre a un estudi inicial per catalogar la seva estructura mamària i determinar els possibles riscos.

CONTROLS PERIÒDICS

El control i seguiment periòdic de dones amb anomalies benignes de la mama facilita el descobriment de lesions malignes molt precoces, amb altes possibilitats de curació. A partir dels 40 anys, cal fer mamografies cada 1 o 2 anys