DERMATOLOGIA D’ADOLESCENTS I ADULTS

Tractar patologies que afecten l’autoestima

ACNÉ

L’acne és d’interès especial, ja que afecta a gran part dels adolescents i que en molts casos pot afectar de forma visible la autoestima en un moment de la seva vida de canvis constants. El tractament de l’acne ha de ser un tractament integral que aculli els nombrosos factors etiopatogènics que intervenen en l’acne. Entre ells, factors hormonals, sobreinfecció bacteriana, alteració en la secreció de greix etc.

HIPERSUDORACIÓ

Una altra patologia que pot iniciar-se a la adolescència és la hipersudoració ja sigui axil·lar, de palmells, plantar o de diversos tipus alhora. Si els tractament tòpics no són eficaços, una alternativa seria el tractament local amb toxina botulínica. Un tractament d'últim recurs seria la cirurgia dels ganglis parasimpàtics.

CAIGUDA DE CABELL

La caiguda de cabell i les alopècies són un altre motiu freqüent de consulta. És important primer realitzar un diagnòstic correcte, mitjançant història clínica detallada, examen microscòpic, tricograma, analítica de sang i en alguns casos biòpsia cutània. Una vegada realitzat el diagnòstic poden plantejar-se les alternatives terapèutiques amb el pacient.